Att bära ilska och frustration

Att stöta på hinder för ett viktigt mål. Att jag eller någon jag tycker om blir angripen eller hotad. Att förlora makt, status eller respekt. Att saker och ting inte blir som förväntat. Att känna fysisk eller känslomässig smärta. Att tro att jag blivit orättvist behandlad. Att jag lägger skulden på andra i dåliga situationer. Att jag hindras från att uppnå viktiga mål. Att jag tror att saker "borde" vara annorlunda än vad det är. Att hela tiden tänka "jag har rätt". Att bedöma situationer som fel. Att jag ältar väldigt många händelser.
Att mina muskler spänns. Att käkarna spänns. Att händerna knyts i hopp om att inte explodera. Att jag blir varm i hela kroppen, en tryckkänsla. Att inte kunna hålla tillbaka tårarna. Att vilja slå till någon, slå händerna i väggen, kasta saker omkring mig eller skälla ut andra.
Att använda mig utav fysiska och verbala angrepp. Att jag blir aggressiv. Att slå sönder saker. Att slå i dörrar. Att gå (fly) från situationer. Att höja rösten eller bli sarkastisk. Att svära och kränka, kritisera och klaga. Att visa allvar i form av olika ansiktsuttryck. Att grubbla, så in i helvete. Att isolera sig. Att gråta och skrika.
Tunnelseende, uppmärksamhet ej abledbar på den situation som uppstår. Att älta och vara förbannad på situationer i det förflutna. Att bilda katastroftankar för framtida situationer som kommer att göra mig arg. Att ha overklighetskänslor, dissociativa upplevelser och att känna mig avtrubbad.
Allmänt | |
Upp